Shoqëria Brokere e Sigurimit
“ASUC Broker” - Shkup
Shtëpia – Broker
ASUC BROKER SHA është shoqëri aksionare e sigurimit e cila bashkëpunon me gjitha kompanitë dhe është e autorizuar për realizimin e punëve brokere të sigurimit.

Jemi në dispozicion për konsultim pa pagesë për nevojat e klientëve, mënyrën e përgatitjes së polisave dhe kushtet dhe nënkushtet që ofrojnë kompanitë e caktuara. Gjithashtu pa pagesë fitoni kompletimin e dokumentacionit për ngjarje e dëmshme deri në pagesën e saj.