Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје

Зa компании

За потребите на фирми и компании , како друштво за посредување при осигурување ви нудиме итересни понуди:

  • осигурувањето на имотот/ работните простории како и опремата со која располагате,
  • осигурувањето од општа одговорност,
  • осигурување од автооодговорност,Зелен картон и Каско за вашите возила,
  • колективно осигурување од незгода,
  • приватното здравствено осигурување за вработените,
  • менаџерско осигурување,
  • колективно осигурување на живот,
  • други видови на осигурување.