Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје

Осигурување вработени

Во однос на поволностите за вработените со досегашното работење можеме да се пофалиме со веќе организирана и проверена форма на соработка во делот на склучување на индивидуални осигурувања за сите вработени и членовите на нивните семејства а со плаќање на рати за следните типови на осигурување :

  • осигурување на моторни возила од автоодговорност,
  • каско осигурување и зелен картон
  • помош на пат
  • осигурување на имотот и домаќинството
  • приватното здравствено осигурување
  • туристичко осигурување
  • животно осигурување