Осигурително Брокерско Друштво
„АСУЦ Брокер“ - Скопје
Дома-Брокер
АСУЦ БРОКЕР АД е акционерско осигурително брокерско друштво кое соработува со сите компании и е овластено за вршење осигурителни брокерски работи.

АСУЦ БРОКЕР АД на своите клиенти им нуди бесплатни консултации за тоа на кој начин да се изготви полиса и кои услови и подуслови ги нуди одредена компанија. Клиентите добиваат бесплатна изработка на комплетна документација за настанат штетен настан се до негова наплата.